Bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh dự an trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên

Nội dung của Quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên, với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích khoảng 4,52 ha.

– Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tiên Sơn (xã Châu Sơn cũ), diện tích khoảng 3,00 ha; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại xã Tiên Ngoại, diện tích khoảng 1,52 ha

2. Điều chỉnh bổ sung Dự án: Khu nhà ở đô thị thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Châu Giang và phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, diện tích khoảng 12,37 ha.

– Điều chỉnh huỷ bỏ diện tích quy hoạch sử dụng đất: Khu đô thị Xuân Thành ĐT Duy Tiên tại phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên, diện tích 12,37 ha.

3. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 15,50 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu nhà ở mới xã Yên Bắc, diện tích 6,90 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Văn Xá tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 15,50 ha).

4. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu đô thị dọc QL38 TX Đồng Văn, diện tích 18,30 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở Chợ Lương tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 19,80 ha).

5. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; trong danh mục dự án thực hiện giai đoạn 2016-2020 có tên là Khu dân cư mới xã Yên Bắc, diện tích 10,80 ha, nay điều chỉnh tên là Khu nhà ở đô thị Quang Thành tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên, diện tích 13,40 ha).

6. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Đông Nam Đồng Văn thuộc quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,91 ha).

7. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh, bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị tại vị trí lô đất 1.3 DT10 theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Duy Tiên đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, diện tích 5,44 ha).

8. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Đông tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 7,51 ha).

9. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở đô thị phía Tây tuyến đường 68m đoạn từ km0+500 đến km 1+200 thuộc địa bàn phường Đồng Văn và phường Tiên Nội, thị xã Duy Tiên, diện tích 11,71 ha).

10. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên (xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên cũ), (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Khu nhà ở tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, diện tích 10,74 ha).

11. Điều chỉnh, bổ sung dự án: Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên (Vị trí đã có trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Hà Nam; nay điều chỉnh bổ sung tên là Nhà máy sản xuất các sản phẩm sau kính và xây dựng nhà xưởng cho thuê tại phường Hoà Mạc và xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, diện tích 17,83 ha).

Theo Quyết định này, UBND tỉnh giao UBND thị xã Duy Tiên:

– Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, thực hiện cập nhật quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Duy Tiên, trình UBND tỉnh phê duyệt.

– Thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt theo quy định.

– Tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên theo quy định.

– Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt, trường hợp có bất cập thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh để quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

0/5 (0 Reviews)

Có thể bạn quan tâm liên quan tới Bổ sung, điều chỉnh dự án trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Duy Tiên

Registration complete !

Show

Reset your password

Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Check your e-mail for the confirmation link.

Close